Dossier Pieter Knabben

Drs. Mr. Petrus Egidius Johannes Theodorus Knabben

Waarom dit dossier?

Wij voelen het als onze plicht om iedereen te waarschuwen voor deze notoire psychopaat, oplichter en charlatan.

Gezien de overheid, politie, veroordelingen en celstraffen tot op heden Pieter Knabben niet heeft gestopt.

Daarom nemen wij burgers, slachtoffers en bedrijven als team, zelf acties vanuit genoegdoening en plichtsgevoel om Nederland te waarschuwen voor Pieter Knabben.

CPT -Crime Protection Team-

CRIME PROTECTION TEAM


Kennismaken met Pieter Knabben.

Wie bij een eerste ontmoeting kennis maakt met Mr. Pieter E.J.T. Knabben, want die titel heeft hij zich toegekend, heeft meteen een behoorlijke indruk van deze wolf in schaapskleren. Altijd keurig in het pak, zich dus vaak bedienend van de onterechte titel ‘meester’ en welbespraakt, met een zangerige zuidelijke tongval.

Hij kwam voor het eerst groots in het nationale nieuws vanwege de zgn. Nationale Faillissement Preventielijn, een meld- en hulplijn voor
ondernemers in de rode cijfers. ( Maar had toen al een ellenlange oplichtingscarriere achter de rug)

De toenmalige staatssecretaris Ybema (economische zaken) had zijn initiatief officieel geopend. Maar daarna was de telefoonlijn vooral gebeld door mensen die zich door Knabben benadeeld voelden. Er werden Kamervragen gesteld (vanwege de medewerking van Ybema aan een kennelijk discutabele ondernemer), met alle negatieve gevolgen van dien voor de reputatie van Ybema en Knabben.

U begrijpt het al, gedonder volop en vele, vele gedupeerde bedrijven en personen, die ettelijke miljoenen zijn kwijtgeraakt. Waarna onderzoekingen, arrestaties, gevangenisstraffen en vele sancties volgden.

En als u dan denkt Pieter Knabben, heeft zijn lesje nu wel geleerd, dan moeten wij u helaas teleurstellen want dit was slecht het begin.

Pieter Knabben, een wolf in schaapskleren

Meest recente oplichtingspraktijk is van maart 2020

Via een nep firma te Amsterdam

Het NFPI,

Nationaal Faillissement Preventie Instituut

  • Nationaal Faillissement Preventie Instituut
  • Burgemeester Stramanweg 108
  • 1108 AA Amsterdam
  • KvK: 71443894
  • BTW nr:  NL001218354B58


2021-2022

U BENT GEWAARSCHUWD, KNABBEN IS BACK IN TOWN !

De persoon Pieter Knabben houdt vooral van pochen, showen en dik doen!

Wie hem tegen het lijf loopt en hem zakelijk beter leert kennen, krijgt gaandeweg argwaan. Over geld wordt vooral ‘dik’ gedaan, maar er wordt nooit iets betaald. Wel wordt vaak gezegd dat er ‘vandaag’ en onmiddellijk wordt overgemaakt. Wie voor hem investeert is zo goed als zeker zijn investering kwijt. Voorschotten worden beloofd, maar nooit betaald. Assistenten (altijd tijdelijk en steevast een aantal maanden later gedupeerden van de oplichter) verzekeren een ieder dat alles recht zal komen.

Pieter Knabben schuwt niet voor bedreigingen.

Uiteindelijk stopt de samenwerking, voor zover je van zoiets kunt spreken. Knabben heeft altijd kortstondig contact met (zakelijke) relaties. De één wordt belazerd en verandert van relatie in gedupeerde. De ander heeft tijdig door dat er een luchtje aan zit en verbreekt elk contact. Weer een ander gaat de strijd aan en zoekt de publiciteit om anderen voor het gevaar Knabben te waarschuwen.

Dan leer je Knabben echt kennen. Hij is nauwelijks meer te bereiken. Bel je, dan is hij in bespreking (altijd over ‘miljoenendeals’), op reis naar het buitenland of gewoonweg ‘onbereikbaar’. Voice mails worden nooit beantwoord. Ben je een aanhouder, dan volgen er bedreigingen, waarbij de man er niet voor terugschrikt om je kinderen even tot onderwerp van gesprek te maken.

Pieter Knabben laat een spoor van oplichting en bedrog na.

Zoeken op Google levert een serie artikelen op over de man. Over zijn veroordelingen, oplichten van miljoenen Duitse inwoners met automatische bankafschrijvingen, zijn malversaties en zijn pogingen gestolen cheques te innen.

Via De Telegraaf, AD, Parool, Deutse Zeitung, Bild, RamBam, NOS, Radar en het programma Opgelicht is duidelijkheid over deze persoon: Pieter Knabben is een notoire oplichter, die al tientallen jaren ‘zaken doet’ die alles en iedereen bedonderd, oplicht, belazerd en zonder ooit ook maar iemand te betalen.

Onderzoek, rapporten, strafregisters, gerechtelijke uitspraken, feiten en vele vele benadeelden tonen en vertellen verschrikkelijke verhalen over de criminele activiteiten van Pieter Knabben.

Een kleine ondernemer in de grafische sector maakte zijn folders, liet ze drukken, organiseerde een deelname aan een beurs en zag zich uiteindelijk geconfronteerd met enorme investeringen van vele tienduizenden. Vanaf oktober 2002 houdt Knabben deze kleine ondernemer aan het lijntje. De beloftes variëren van ‘morgen kom ik het hele bedrag cash brengen’ tot ‘het is bij mij al lang afgeschreven, je moet het vandaag of morgen echt op je rekening zien’. Dat het bedrijfje failliet dreigt te gaan aan de kosten derden, doet hem helemaal niets.

Pieter Knabben laat een spoor van oplichting en bedrog achter. Een incassobureau laat schuldeisers met een standaardbrief weten dat Knabben bekend staat als de man die nooit te pakken is. Slimme constructies stellen hem in staat zaken te doen zonder ooit persoonlijk aansprakelijk gesteld te kunnen worden. BV’s als dochterondernemingen van in het buitenland gevestigde NV’s (Leipzig) en een netwerk aan stichtingen om bepaalde transacties onder te kunnen brengen. Pieter Knabben werkt(bewezen feiten) samenwerken met notarissen en accounts (die op de hoogte zijn van de discutabele doelstellingen van de constructies) om zijn doel te bereiken: zoveel mogelijk geld binnenhalen zonder geld uit te geven.

Pieter Knabben stopt niet uit zichzelf!

Kortom, Knabben heeft velen te grazen kunnen nemen. De schade moet een ieder accepteren; Knabben betaalt nooit. In dit dossier is veel informatie verzameld om telkens weer gedupeerden, pers, politiek en een ieder die op de een of andere manier met Knabben te maken kreeg, te waarschuwen voor deze zieke oplichter.

Dit dossier bevat merendeels feiten en gebeurtenissen van derden. De bewijzen liggen bij de mensen die in dit dossier voorkomen. Vul de verhalen aan, voeg toe wat van waarde kan zijn voor de groep aan wie dit dossier wordt doorgezonden. Om ze te helpen om hun bewijslast rond te krijgen of om ze te waarschuwen voor de handel en wandel van Knabben.

Doel?
Pieter Knabben moet zo snel mogelijk gestopt worden, om het aantal toekomstige slachtoffers in de toekomst zo veel mogelijk te beperken.

Belangrijk:

1. Benadeelden moeten (liefst gezamenlijk, anders besteedt de politie er geen enkele aandacht aan) aangifte doen.
2. Politie en justitie moeten de man stoppen.
3. De politiek moet actie ondernemen om dergelijke constructies per wetgeving onmogelijk te maken.

Pieter Knabben heeft er een handje van om de boot af te houden, als toeleveranciers hem herinneren aan de openstaande rekeningen. Het hele arsenaal aan smoezen wordt in stelling gebracht, tot je er helemaal gek van wordt.

Verveelt het hem, dan komt zijn finale smoes: hij ontkent simpelweg opdrachten te hebben verstrekt. Hij onderschrijft dat met het argument dat hij niets te maken heeft met het bedrijf dat hij als dekmantel gebruikt.

Wie is Pieter Knabben?

Wie is de man, die bij een eerste ontmoeting een absoluut rechtschapen indruk maakt, om vervolgens zijn toeleveranciers en relaties met de keerzijde van deze keurige heer tot wanhoop te drijven? Knabben zoekt altijd publiciteit, is mega publiciteits-geil, raakt dan in een soort trance, zelfs wanneer hij dreigt te worden ontmaskerd.

Pieter Knabben bluft en dreigt tegen personen, bedrijven, curatoren, incasseerders en rechters. Hij poogt met iedereen een bijna familiaire band aan te gaan, valt vervolgens door de mand met het niet nakomen van beloftes en afspraken en ontkent in de laatste fase alle betrokkenheid. Vaak genoeg ontkent hij zelfs iemand te kennen, ook wanneer er correspondentie of getekende overeenkomsten bestaan.

Ware oplichter in Beeld genaamd Pieter Knabben

De persoon Pieter Knabben

Eerst mag hij zelf aan het woord komen. In zijn opdracht en op zijn aangeven werd de volgende biografie voor The Speaker’s Academy geschreven. Hij wilde graag voordrachten gaan geven. De inhoud ervan is geheel ter verantwoording aan de betreffende persoon. Als volgt stelde hij zichzelf graag voor (n.a.w.-gegevens zijn vanzelfsprekend allang achterhaald):

B i o g r a f i e
Naam: Knabben
Voornamen: Petrus Egidius Johannes Theodorus
Adres: valse adressen
Postcode/woonplaats: steeds ergens anders

Geboortedatum: 18 juli 1949
Geboorteplaats: Eindhoven

Betrouwbaar en oprecht !!!

Ervaring volgens eigen gestoorde gedachte en vele leugens

Opleiding volgens eigen zegge (leugens)


Pieter E.J.T. Knabben

Pieter E.J.T. Knabben is in Eindhoven geboren en bracht er zijn jeugd door. Na diverse opleidingen en vervulling van de dienstplicht (luchtmacht) deed hij zijn eerste werkervaring op als productmanager bij Ahold en Philips Nederland N.V.

Als ondernemer in hart en nieren startte hij op 26 jarige leeftijd een eerste eigen bedrijf. In 1980 hield hij kantoor in New York. Via een Amerikaans advocaten-kantoor kwam hij in aanraking met het in Amerika bekende Chapter 11. (aldus zijn eigen lezing, zal ongetwijfeld nepnieuws zijn)

Gefascineerd door de praktische oplossingen die door gespecialiseerde insolventiejuristen werden geboden begon hij de Nederlandse faillissementswet te bestuderen om er een Amerikaanse wending aan te kunnen geven. In Amerika krijgt elke ondernemer een tweede kans, omdat men accepteert dat ondernemen nu eenmaal risico met zich meebrengt. Daardoor blijven waardevolle ondernemers en initiatiefnemers voor de economie behouden en worden ze niet gebrandmerkt en afgedankt.

Pieter Knabben is een vernieuwer en een creatieve denker. Gebruikmakend van die eigenschappen specialiseerde hij zich in het insolventierecht. Al meer dan twintig jaar strijdt hij tegen de taboesfeer rond faillissementen en de negatieve denkwijze over de afwikkeling ervan. Hij zet daar een positieve bijdrage tegenover. Niet als terughoudend adviseur, maar als daadwerkelijk uitvoerder bij het oplossen van gecompliceerde financiële en economische bedrijfsproblemen.

Aldus zijn eigen visie, beeltenis en inhoud op zijn vele websites.

Hoog in het vaandel staat het behoud van bedrijven, die in de kern gezond en levensvatbaar zijn, maar door omstandigheden in liquiditeitsproblemen zijn gekomen. Beter voor de ondernemer, beter voor de werknemers, beter voor de nationale economie. Pieter Knabben keert zich daarmee tegen het systeem dat te boek staat als ‘goed geld naar kwaad geld brengen’.

Hij hanteert in vele gevallen de juridische mogelijkheid een bedrijf door te starten voordat de curator de zaak overneemt. Ondernemend Nederland is onvoldoende op de hoogte van deze onconventionele en alternatieve werkwijze, waardoor bedrijven behouden kunnen blijven.

Na bestudering van de faillissementswetgeving en de toepassing in de praktijk is Pieter Knabben zich in Nederland gaan specialiseren op het reorganiseren en het saneren van schulden van bedrijven.

M.a.w. Knabben ruikt het grote geld en gaat als een wolf achter de schapen.

Op basis van zijn praktijkervaring en kennis van zaken heeft Knabben, volgens zijn eigen zeggen, de laatste jaren steeds betere methoden kunnen ontwikkelen om ondernemers, geconfronteerd met een naderend en onafwendbaar faillissement, de problemen uit handen te nemen.

Door zijn gedreven persoonlijkheid is hij een doener en probleem oplosser, is zijn slogan. In de afgelopen twintig jaar heeft hij meer dan 630 faillissementen afgewikkeld, volgens zijn verhaal, waarbij hij zich vierkant achter de ondernemer opstelt. Van alle kanten aangevallen, met als doel zijn totale ondergang, kan het vaak rechteloze slachtoffer deze steun goed gebruiken.

Pieter Knabben biedt praktische oplossingen aan ondernemers en bestuurders van ondernemingen in Nederland, Duitsland en België. Anderen kunnen deze methodes niet bieden door gebrek aan parate kennis en ervaring.

Hij heeft in hoofdlijnen een vernieuwend concept faillissementswetgeving geschreven, gericht op vennootschappen (rechtspersonen) met een beperkte aansprakelijkheid. Wonderlijk genoeg heeft hij daarvoor de wet op de lijkbezorging (van fysieke personen) als uitgangspunt kunnen nemen.

Het klinkt als een samenzwering, maar het blijkt een bittere noodzaak dat ondernemers zich preventief kunnen wenden tot Pieter Knabben en zijn onderneming ViaNova. Advies, begeleiding, bescherming en oplossing van insolventie- en continuïteitsproblematiek behoren tot de standaard bedrijfsvoering.

Zakelijke initiatieven mogen niet verloren gaan en ondernemers verdienen derhalve een tweede kans. Het MKB vormt de basis van onze economie. Pieter Knabben hakt elke dag met het bijltje en durft te stellen dat veel curatoren (ordinaire) zakkenvullers zijn, die absoluut geen verstand van zaken hebben.

Aldus deze notoire oplichter en charlatan.

Pieter Knabben gaat nog verder: “Ondernemers moeten beschermd worden tegen deze aasgieren, die voor een appel en een ei zelfs een in de kern succesvol bedrijf dumpen om snel hun zaak rond te hebben.” Hij heeft de ervaring dat het gros der curatoren slechts ten koste van alles geïnteresseerd is in financieel gewin.


Het is bij wetgeving bepaald dat het de taak is van de curator een bedrijf te liquideren. Niets meer en niets minder. Pieter Knabben beschouwt dit uitgangspunt als een grootse vorm van kapitaal- en kennisvernietiging, aldus zijn lezing en verkondiging.

Pieter Knabben heeft een boeiend betoog dat ondernemers zal interesseren. Geen saai, maar een tegendraads verhaal met de nodige ironie. Hij gaat er van uit dat zijn toehoorders ‘vanzelfsprekend zelf geen financiële problemen hebben’ en dat zij ‘het leven op deze aarde beleven als ware het een paradijs’. Om vervolgens met de ontnuchterende waarheid te komen.
Tijdens zijn lezingen en presentaties houdt hij iedereen een spiegel voor waarin (bijna) iedereen zich in kan herkennen.

Tot zover de aanprijzing die The Speaker’s Academy hem meegaf op de website.

NB. Inmiddels heeft The Speaker’s Academy hem uit het aanbod verwijderd.

De waarheid?

Voor zover onderzoek, gesprekken en bewezen feiten, bekend zijn. Want Pieter Knabben heeft volgens berichten in de pers een historie van verdraaiingen achter de rug. Daarbij is nooit het hele verhaal samengebracht. Iedereen kent een stukje Knabben en een stukje van zijn praktijken. Daar maakt hij handig gebruik van. Immers, wanneer heel Nederland hem zou kennen als een notoire oplichter, want nu dus ons doel is, was hij allang uitgerangeerd.

Nu krijgt hij de kans om telkens weer nieuwe slachtoffers op te doen, vaak kleinere ondernemers die om omzet zitten te springen of kleine investeerders die in zijn verhalen geloven. Daar is de kans op voor-onderzoek het kleinst, evenals de kans op hardnekkige achtervolging.

Kortom, daar is de kans op een geslaagde oplichting het grootst.

Bluf is de naam van Pieter Knabben.

Hoewel, het volgende verhaal lijkt in tegenspraak. Een bureau voor grafische vormgeving wilde zijn opdracht onderbrengen in hun NCM-verzekering. Knabben werd als te verzekeren opdrachtgever geweigerd en de opdracht dreigde af te ketsen. Knabben liet dit niet op zich zitten en belde de contactpersoon bij de NCM voor een afspraak. Hij legde prachtige jaarcijfers op tafel. Kennelijk zo overtuigend, dat de NCM onmiddellijk overstag ging en de opdracht alsnog verzekerde. Deze gerenommeerde verzekeraar is kennelijk niet feilloos.

De NCM is nu een van de schuldeisers in het meest recente (en bekende, want er zijn nog veel meer onbekende feiten!) faillissement.

Qute Pieter Knabben ‘mooie ‘handel’: failissementen.

Dus kunnen we er niet omheen: Pieter Knabben is een gedreven oplichter. Met ViaNova Corporate Recovery (een ‘dochter’ van Solvendor Insolventiejuristen B.V., inmiddels failliet verklaard) en tegenwoordig onder de naam ‘Pieter Knabben Corporate Finance & Recovery’ beweert hij faillissementen te kunnen voorkomen of te kunnen verhelpen.

Dat is de ‘reguliere handel’ waar meer onbetrouwbare geldverdieners zich op richten, omdat de doelgroep de wanhoop nabij is. De ‘adviseur’ krijgt alle kans er met de laatste poen vandoor te gaan en de cliënt komt nog veel verder in de problemen.

Verder bestaat er een folder van ViaNova Participaties, die beleggers uitnodigt deel te nemen in de doorstartbedrijven en samenvoegingen van restanten van failliete bedrijven, die door Knabben zijn ‘gered’ met ViaNova Corporate Recovery. Met name deze activiteit moet in de ogen van Knabben veel gaan opleveren. Knabben droomt van ‘participanten’ die geld
investeren in zijn ‘projecten’.

Het betreft hier namelijk vooral grote bedragen en het langdurige karakter van een (zogenaamde) participatie geeft hem alle gelegenheid om het geld naar eigen goeddunken te besteden.

Zo ver kan een echte oplichter gaan!

Het Wankelmotor dossier

Een meer dan fantastisch verhaal betrof zijn ‘licenties’ op de Wankelmotor. Deze veelbelovende rotatiemotor wordt momenteel industrieel toegepast en in een aantal modellen van Mazda en de techniek lijkt de jarenlange kinderziektes te hebben overwonnen. Het blad Automotive ontmaskerde (uitgave juli/augustus 2003) de betrokkenheid van Pieter Knabben bij dit mega (zwendel)project. Maar hoeveel goedgelovige investeerders heeft Knabben een ‘aandeel’ weten af te troggelen?

Telkens andere namen en ‘projecten’.

Pin u niet vast op de naam ‘ViaNova’. Knabben heeft al laten weten ‘op meerdere paarden’ te gaan wedden met dezelfde activiteiten onder verschillende namen. Logisch, omdat de naam ViaNova inmiddels beladen is door de groeiende stroom schuldeisers, o.a. de medewerkers aan de laatste campagne voor ViaNova. De strategie van roofbouw van Knabben vraagt om telkens weer nieuwe bedrijfsnamen, adresgegevens en vestigingsplaatsen en het lijkt erop dat Pieter Knabben de naam ViaNova definitief heeft laten varen.

Zorg zwendel nieuws

De Nationale Kruiszorg Organisatie (ook College Reorganisatie Gezondheidszorg, Corkstraat 46, 3047 AC Rotterdam), die wel even de sociale zorg in Nederland zou gaan over nemen met een vereniging van particuliere initiatiefnemers. Wel even inkopen, a.u.b. (Het bedrijfsplan spreekt over eenmalig € 50.000,00 en jaarlijks € 12.000,00.)

En wie weet hoeveel mensen er weer zijn ingestonken, dankzij de desinteresse van justitie en de onwil om dergelijke notoire oplichters daadwerkelijk aan te pakken. Tot op heden is er nog niemand ingestonken want mensen lezen gelukkig vaak de list en bedrog site.

Pieter Knabben (samen met Loes van Rijn, ex-vrouw en nog altijd partner in de misdaad) op 13 april 2005 wederom veroordeeld tot het betalen van de rekening van een ringbandenfabrikant, voor een order van die Nationale Kruiszorg Organisatie. Ook B. Bralten werd veroordeeld voor iets waarvoor hij niet aansprakelijk kan zijn omdat hij nog niet bij KZN werkzaam was toen beruchte bestelling werd gedaan. Knabben had beloofd verweer te plegen en Bralten hoefde zich nergens zorgen over te maken. Alles blijkt minder waar! Knabben deed helemaal niets en Bralten werd meegetrokken in het vonnis)   De zoveelste niet-betaalde rekening, de zoveelste veroordeling en het zal de zoveelste keer worden dat er niets wordt betaald. Pieter Knabben en consorten mogen weer door naar de volgende oplichting.

In het vonnis de volgende opmerking:
‘Gedaagden sub 1 en 2 (Loes van Rijn en Bert Bralten) zijn bestuurders van de besloten vennootschap in oprichting RomiCare B.V. i.o., welke vennootschap i.o. op haar beurt bevoegd is tot vertegenwoordiging van de besloten vennootschap in oprichting Oranje Blanje Bleu Beheer B.V. i.o.. De laatste organisatie is op haar beurt weer bevoegd tot vertegenwoordiging van de besloten vennootschap in oprichting Nationale Kruiszorg Organisatie B.V. i.o., welke is gevestigd te Helmond, gedaagde sub 5.’

Hieruit mogen we opmaken dat Pieter Knabben weer flink bezig is met het oprichten van hele series bv’s om mee te knoeien. Welke notarissen verlenen hun medewerking aan deze boze opzet? Knabben zoekt er steeds een die hij nog nooit gesproken heeft tot deze erachter komt dat zijn rekening niet wordt betaald.

Welke KvK-medewerkers zijn ervan op de hoogte? Het blijkt dat alle KvK medewerkers Pieter Knabben kennen en dat ze van zijn handel en wandel op de hoogte zijn. Op mijn vraag waarom zij hem dan toch steeds inschrijven werd geantwoord dat zij verplicht zijn iedereen in te schrijven ook al weten zij dat de jaarbijdrage etc.. nooit betaald wordt.

Verbazingwekkend!
Het blijft verbazingwekkend hoe de politiek deze praktijken toelaat, door … simpelweg niets te doen.

Voor degenen die werkelijk benadeeld zijn door het zogenaamde NKO volgt hier het privé adres van Pieter Knabben, Noorderhavenkade 150 B, 3038 XV Rotterdam. Tel. 010-4666758 of 0651515070 of 0640767013

Maar is ongetwijfeld een fake adres.

Pas op voor een vriendelijke Pieter Knabben.

Wie met hem in contact komt is hierbij gewaarschuwd. Zijn voorkomen en zelfverzekerde betoog maken absoluut indruk. Geld speelt geen rol. Hij praat over ‘zijn’ kasteel in Leipzig of ‘zijn’ kantoren in Antwerpen, Londen, New York, Düsseldorf en München alsof hij er gisteren nog was. Als hij (of iemand in zijn steeds wisselende bestand van ‘directeuren’ of ‘assistenten’) niet bereikbaar is, dan ligt de oorzaak altijd in de noodzakelijke reizen naar het buitenland voor ‘zaken’.

De waarheid is dat er teveel woedende schuldeisers bellen. Het enorme aantal bv’s (dat naar believen wordt opgericht of opgeblazen; de KvK medewerkers zeggen ‘gek te worden van de aanhoudende bezoeken van Pieter Knabben om inschrijvingen te wijzigen’) en het steeds wisselende bestand aan ‘katvangers’ maakt de ‘Meester’ echter onaantastbaar.

Wie een aardig beeld van ‘Meester’ Pieter Knabben wil hebben, kijkt op Google en zoekt naar ‘Knabben’. Vraag de voormalig staatssecretaris Ybema naar zijn ervaringen met deze mijnheer. De Telegraaf (click op ‘archief’ van de betreffende website) onderzocht in het verleden zijn handelswijze en de rechtmatigheid van (het voeren van) zijn meestertitel. Naast het Parool, AD, NOS, Radar en het programma Opgelicht.

Doorlopend op de vlucht.

In ieder geval is Knabben zeer actief en heeft hij de in dit dossier genoemde personen en bedrijven bij de neus genomen. Iedereen spande zich op zijn of haar specifieke gebied in voor Knabben’s ViaNova of via de vele overige B.V. in binnen en buitenland, maar vanaf het moment dat het ophelderingen, informatie, wijzen op oplichting of op betalen aankwam was mijnheer niet thuis. Mijnheer was weg.

Het terugvinden van Knabben is moeilijk: zijn fraaie en imponerend ingerichte appartement in Almere, Utrcht, Amsterdam, Tilburg, Arnhem en Rotterdam bleek (hij noemde zich eigenaar, hij was huurder) meestal te zijn verlaten zonder achterlating van een nieuw adres. Jammer, want de vele verhuurders zouden graag alsnog de nimmer betaalde huur willen ontvangen. Volgens Knabben ‘compenseerde de achtergelaten inboedel de huurpenningen in voldoende mate’. Echter … meestal ging het hier reeds om een gemeubileerde woning en ook de eventueel betreffende woninginrichter zit nog met de onbetaalde rekening in zijn maag.

Maanden woonde Pieter Knabben in Amsterdam, om vervolgens weer op te duiken in Laren. Altijd voor korte tijd. Na verloop van tijd komt hij in conflict met de verhuurder en wordt hij op straat gezet. Hij duikt dan voor enige tijd een hotel (op rekening, die nooit wordt betaald: zie Gooiland, Hilversum) in, om vervolgens weer een nieuwe woning te zoeken. Op zich knap dat het Knabben weer elke keer lukt. Aan de andere kant: hij moet weten waar het schip strandt (als je niet betaalt). Om de zoveel tijd te moeten verhuizen, te moeten vluchten, weer onderdak te zoeken … het is verspilde energie.

Wellicht ziet zijn verdwaalde en verwarde geest juist daarin het avontuur.

Daarin schuilt het gevaar voor de samenleving: Pieter Knabben is een levensgevaarlijke psychopaat, enorme oplichter en charlatan.

Voor degenen die alsnog een zoekactie willen beginnen, volgen hier de laatst bekende(niet gegarandeerde) gegevens omtrent ‘Mr.’ P.E.J.T. Knabben:

NEPBEDRIJF BRIDGE TELECOM DUITSLAND

Kantoor?

Voorheen:
Keizersgracht 62 – 64, 1015 CS Amsterdam, tel. 020 301 13
50, fax. 020 520 75 10.
Vervolgens:
Transistorstraat 26, 1322 CE Almere
Postbus 540, 5600 AM Eindhoven (040 245 10 06) en Kamerling
Onnesstraat 28, 5621 EM Eindhoven

Recent:
Corkstraat 46, 3047 AC Rotterdam (onder de naam Kruiszorg
Nederland, College Reorganisatie Gezondheidszorg & CRG
Corporate Recovery) tel. 0102085989

Thuis?

Voorheen:
Marinaweg 77, 1361 AG Almere, tel. 036 529 83 85

Vervolgens:
Naarderstraat 7b, 1251 AW Laren

Recent:
Noorderhavenkade 150B, 3138 XV Rotterdam Tel. 010-4666758 of
0651515070 of 0640767013

Mobiel? Tel.  0651515070 of 0640767013
(Vaak op voice mail, soms werd deze telefoon opgenomen door
Maurice Noot, zelf bereikbaar op 0651515070, of later Timo
Peters die als devote helpers doorgaven dat de heer Knabben
in een bespreking zat.)

E-mail?

p.knabben@wanadoo.nl of info@vianova.nu of

pknabben@hotmail.com

info@knabben.nl

p.knabben@kruiszorg.com

p.knabben@crg.nu

p.knabben@kruiszorg.com

p.knabben@kruiszorgcv.nl

Redelijk recent:

www.kruiszorgcv.nl

Recent: www.sekwestratie.nl.

Website?

Ooit: www.vianova.nu
www.kruiszorg.com

(Met de vermelding van klinkende vestigingsplaatsen als Amsterdam, Antwerpen, Düsseldorf, München, Loden, New York en Leipzig en dat
er hard wordt gewerkt aan de voltooiing. Inmiddels weer eens wegens wanbetaling uit de lucht gehaald.)

Bedrijven (voornamelijk nep B.V.’s)

Bridge Telecom GmbH

Kaiserstrasse 10B

49809 Lingen

Tel: 0151-51413355

Mail: Info@bridge-tele.com

Commerzbank

Neue strasse 5,

49808 Lingen Deutschland

Bridge Telecom GmbH

Juli 2011

Kundenummer 4724332

Bankleitzahl  26640049

Bastiaan Schilperoord

Bankrekeningnummers: 472034800 / 472242700 / 472433200

Benutzererkennung  7101889207

Kunden-ID  7101889207

Kreditinstituts-code(BLZ) 266 400 49

Pieter Knabben, geboren 18-7-1949

(Petrus Egidus Johannes Theodorus)

Noorderhavenkade 150B,

3038 XV Rotterdam

Ondernemingen

– Bridge Telecom GMBH te Lingen

– Arthur & Anderson te Lingen

  • Arthur & Anderson New York
  • Arthur & Anderson London
  • Arthur & Anderson Amsterdam

– Argon Swiss AG

Haubtseestrasse 61

6315 Morgarten

Zwitserland

 


‘Mevrouw’ Elisabeth Louise Maria van Rijn.

Ook goed om de trouwe partner in crime van Knabben te kennen. Ooit waren ze getrouwd, maar uiteindelijk vonden ze het handiger om te scheiden en zo meer mogelijkheden te hebben om Pieter onderdak te bieden als het weer hectisch werd na de zoveelste oplichtingpraktijk. Ooit gaf ze op een feestje Pieter een bestraffende lel om z’n oren omdat ze vond dat zijn praktijken nooit echt de miljoenen opleverden die hij dacht te kunnen binnenhalen.
Ingeschreven bekende adres: Delftlandplein 154, 1062 HW Amsterdam Noorderhavenkade 150B, 3038 XV Rotterdam

Een aantal benadeelden.

Drukkerij van Gestel, Laren. Toon van Gestel, 035-5386860.

Drukte alle folders en kaartjes voor de beurzen samen met
zijn zoon Bram. Deze mensen schijnen uiteindelijk (tijdig?) gewaarschuwd te zijn.

Multicopy, 0229-247444.

Sneldrukkerij in het WTC. Maakten in een oplage van zeker 3.000 ex. de businesskaartjes. Ook folders in herdruk genomen. Voor zover bekend nooit betaald.

Pareto. Blauw-Roodlaan 150, 2718 SK Zoetermeer, 079 361
9917. Harm Mars, 06-29513971.

Hebben de meest recente internetsite www.vianova.nu op het net geplaatst en beheerd. Nu wegens wanbetaling van het net gehaald. Link: www.doorstarten.nu

OntoWORK, Vincent Castenmiller, 0653966095.

Beheerde de database van ViaNova, wegens achterwege blijven van betaling gestaakt.

Grafisch vormgever: AlphaPlus (Jan Bloeme) 06 55700967.
Insulindelaan 26, 1217 HL Hilversum, 035 642 20 49. (j…@alphaplus.nl)

Heeft grafische producten voor ViaNova/Knabben verzorgd en
is nooit betaald. Was verzekerd door NCM.

Drukkerij: Brügemann (Sjef Brügemann)
Kamerlingh Onnesweg 268, 1223 JR Hilversum, 035 685 87 82. (info@brugemanndruk.nl)

Had (voor zover bekend) in opdracht van Knabben drukwerk in
voorbereiding genomen.

Copywriter: Frits H. Emmerik
Segbroeklaan 190, 2565 DR Den Haag, 070 361 55 11 (emmmerik@sitau.nl)

Schreef teksten voor brochures (deels gebruikt), schreef mee
aan radiocommercial en videoproductie en introductie t.b.v.
The Speaker’s Academy. Nooit betaald.

Media-bureau: Universal Media (Jan Borkus), van der Hooplaan 241,
1185 LN Amstelveen, 020 503 03 30.

Voorzover bekend: plaatste diverse advertenties in opdracht
van Knabben. Nooit betaald.

Internetbouwer: Le Bureau (Carla Buisman)
De Corantijn 27 f, 1689 AN Zwaag, 0229 21 73 46.

Maakte website, 2 brochures, 4 leaflets en 3 folders en liet alles drukken. Verzorgde beursdeelname voor ViaNova/Knabben. Nooit betaald en in grote financiële problemen gekomen.

(arthur&anderson.com), knabben@arthur&anderson.com

Lingen Tel: 0151-51413355

Interieurbouw: Horstermeer Bouw en Interieur b.v. (Rob Teeuwen)
Middenweg 168, 1394 AP Nederhorst den Berg, tel. 0294  25 13 08.

Interieurinrichter die in Almere de woning van Knabben inrichtte. Nooit betaald. Overigens werd dit (onbetaalde) interieur brutaalweg aan de verhuurder als compensatie aangeboden. Je hebt lef of je hebt het niet!

Bart Kwist verhuur, Laren. Bart Kwist, 0032-475332600.

Heeft de recente woning van Knabben in Laren gerenoveerd en allerhande huishoudelijke apparatuur geïnstalleerd. Na eerste aanbetaling nooit meer iets ontvangen. Heeft Pieter Knabben eruit gezet.

Mediakrant, Wolter Macinje, 0229 247444.

Mediakrant heeft ideeën voor internetsite geleverd en een advertentie geplaatst. Voor zover bekend nooit betaald.

Solveon Incasso, Utrecht. Mw. van der Klift, 0302916100.

Schijnen achter de Stichting Malkoeth aan te zitten, die op instigatie van Pieter Knabben door Timo Peters is opgericht. De rekening is geplunderd, waardoor schulden ontstonden.

WTC         Amsterdam, Matthijs Rombouts 020-5752070.

ViaNova/Knabben huurde een kantoor in WTC. Na een maand geen betaling te hebben ontvangen is het slot vervangen.

Rai Amsterdam, Wim van Meerveld 020-5491212.

ViaNova/Knabben heeft tot tweemaal toe op een beurs gestaan.
Nooit betaald.

BK&P, Amsterdam. Fred Blank, 020-3472222.

Fred Blank heeft hem geholpen met publiciteit, m.n. met het bedrog rond de zogenaamde licenties op de wankel-motor.

Henrar Enveloppen fabriek, Rotterdam. Dhr Rijkers, 010-4620222.

Knabben heeft geprobeerd om deze onderneming ‘weg te werken’ via zijn constructies en vervolgens failliet laten verklaren. Probeerde persen en andere machines te verkopen. Firma zit (of zat?) met de brokken.

SDU (Staatsdrukkerij), Den Haag. Joost Morsink, 070-3789348.

Stonden op punt om te gaan drukken. De productie zou zelfs in de nieuwsbrief van SDU vermeld worden. Men kwam erachter dat er nog een rekening open stond (nooit betaald?) en beëindigden onmiddellijk de relatie met Knabben.

Business News Radio, Amsterdam. Janine de Laat, 020-5158515

Zouden voor ViaNova/Knabben een spotje opnemen (en uitzenden), maar kwamen er bijtijds achter dat er nog een rekening open stond. Nooit betaald.

Van der Heijde Autom, Almere. Van der Heijde, 036-5300530.

Verzorgde in Transistorstraat 26 telefoonaansluiting, computerapparatuur en -faciliteiten. Werd vanwege wanbetaling teruggehaald en pas weer terugbezorgd nadat Knabben cash € 1000,00 betaalde. Latere rekeningen nooit meer betaald.

Het Financieele Dagblad, J. Wattstraat 79, 1097 DL Amsterdam. Gert-Jan Schilder, 020-5928570. (schi…@fd.nl)

Knabben heeft een aantal advertenties laten plaatsen en nooit betaald.

Van den Herik Makelaars, Amsterdam. Erik Duin, 06-21224111.

Heeft het probleem dat Pieter Knabben in zijn pand kantoor hield (Transistorstraat 26 in Almere). Heeft volgens ingewijden uiteindelijk een bedrag à € 5000,00 betaald gekregen. (Knabben scheen in dit pand ook een tijdlang te hebben geslapen.)

De smoezen.

Pieter Knabben is een fantastische babbelaar. Wie hem lastig valt aan de telefoon krijgt te horen dat hij in bespreking is. Rekeningen zijn altijd ‘al lang betaald’, net overgeboekt (‘Dus nog even geduld a.u.b.’) of hij zegt op een enorme som geld te wachten, waardoor hij binnenkort ‘alles kan betalen’. Een van zijn meest getroffen schuldeisers houdt hij met dergelijke smoezen (en in willekeurige volgorde) nu al 10 maanden zoet.

Maar de mooiste smoes gebruikte hij bij een productiebedrijf. Hij had een afspraak om het voorschot te komen voldoen. Maar Knabben had daarin (vanzelfsprekend) geen zin en vertelde dat ‘zijn kasteel’ in Leipzig onder was gelopen (zomer 2002, kranten stonden vol met berichten over watersnood in Duitsland) en dat ‘zijn schilderijen’ gevaar liepen. Hij moest onmiddellijk afreizen. Jammer genoeg zat een andere relatie toevalligerwijs net op dat moment met hem koffie te drinken in Den Haag. En dat is het laatste wat je doet als je kapitaal aan schilderijen staat te soppen. Een beetje waterige smoes.

De (voormalige) medewerkers.

Herman Wevers, 06 27027222 / 06 52347672.

Werkt al heel lang met Knabben, haakte een tijd lang af, maar kreeg enige jaren geleden het idee dat Knabben weer serieus (en ditmaal eerlijk) aan de slag was gegaan. Is nu in conflict met Knabben vanwege het Eco Brasil schandaal. Weet werkelijk alles van alle constructies.

Maurice Noot. Dr. Willem Dreesweg 78, (Nieuw Vennep?), 0648 069 987

Voormalig (markt)koopman in de textiel. Heeft een tijdlang (2002/2003) aan de zijde van Knabben geopereerd, wilde nog wel eens een dreigementje uiten als hij schuldeisers (via de telefoon van Knabben) te woord stond, maar haakte uiteindelijk zelf af en zegt nu ‘er veel geld bij ingeschoten te zijn’. Maakte ook een klein tochtje langs enkele schuldeisers om excuses te maken en te beloven dat het geld ‘binnenkort’ zou worden overgemaakt. Een Knabben in het klein.

Timo Peters, Februaristraat 93, 1335 AN Almere.

Jongeman die van Knabben een prachtige directeursfunctie kreeg aangeboden. Droombaan werd nachtmerrie. Heeft zich al te goedgelovig voor het karretje laten spannen (zijn naam werd bij diverse oprichtingen en overnames gebruikt) en zit nu met de gebakken peren. Weet heel veel over plannen, activiteiten en constructies.

Tom Tielrooy (Den Haag)

Was korte tijd betrokken bij ViaNova, maar haakte af vanwege ‘het luchtje’. Weet wel heel goed hoe Knabben te werk gaat!

Hans de Ruijter, Ereprijs 48, 1273 XL Huizen, 035 526 57 06/ 06 300 598 90.

Was jaren geleden een (argeloze) partner van Knabben. Weet alles van plannen en constructies.

De (betrokken?) advocaten, curatoren en incassobureaus.

Mr Dik, Schoute & Dik advocaten. Amsterdam, 020 664 70 46.

Mr A. Das Gupta was de curator inzake Solvendor Insolventiejuristen B.V. (faillissementsnr. 03.117). Sinds het vertrek van deze curator bij het kantoor heeft Mr. Dik de zaak overgenomen.

Mr J. Stam, Joris Stam advocaten. Amsterdam, 020-6659398.

Deze advocaat schijnt een tijdje te hebben meegelopen met Pieter Knabben en zag dat het niet ‘goed’ ging. Zou de zaak (nu) goed door te hebben.

Okkerse & Schop, W. Dreesweg 4, 1314 VB Almere. Mr E. Dubbeldam, 036 534 62 20.

Details van betrokkenheid onbekend.

Smit-Ommen Incasso’s & Rechtszaken, dhr. R. Stobbelaar. Ommen, 0529 452 517

Incassobureau (o.a. namens NCM). Dit bureau meldt aan schuldeisers bij voorbaat de onmogelijkheid hun claims te kunnen verzilveren. Volgens dit bureau is Pieter Knabben ‘niet te pakken’, vanwege het ontbreken van deugdelijke wetgeving.

De justitie. (schandelijke samenwerking, waardoor Knabben met een schone lei kon beginnen)

In 1994 heeft Pieter Knabben, volgens de persberichten, te hebben vastgezeten voor handel in XTC. Hij kreeg 4,5 jaar. Tijdens zijn detentie wist hij Justitie (ons rechtsapparaat) te bewegen hem de kans te geven een medegevangene te ontmaskeren als dader in een moordzaak. Hij slaagde daarin en Justitie verminderde in ruil voor zijn medewerking zijn straf (tot 1 jaar) en schoonde zijn strafblad. (Dit had tot gevolg dat Knabben zijn oplichtingspraktijken probleemloos weer kon oppakken; hij had, met dank aan onze justitie, geen strafblad!)

De Economische Controle Dienst/FIOD schijnt na de affaire met Ybema (het officieel openen van de Nationale Faillissement Preventielijn (NFP) door deze toenmalige staatssecretaris) een onderzoek naar Knabben te zijn gestart. Hoever het met dit onderzoek staat is niet bekend.

Rond 2002 moet Knabben een jaartje in de cel hebben gezeten in België. Hij werd betrapt bij een poging om iets onoorbaars uit te halen met cheques.

Het Gerechtshof van Amsterdam (Prinses Irenestraat 43, 1077 WV Amsterdam) onderzoekt de praktijken van Knabben al heel lang. Verantwoordelijk voor dit onderzoek is (of was?)
Mevrouw Mr. C. Polak.

De politie.

Wacht op aangifte. Niet per persoon, maar gezamenlijk. Dan kan een officier van justitie werkelijk iets beginnen.

De auto’s.

Meestentijds rijdt de keurig geklede heer Knabben (Oger in de Amsterdamse PC Hooftstraat schijnt een vermogen van hem te goed te hebben) in zeer behoorlijke auto’s met Belgische of Duitse nummerplaten. Let op: er is steevast met een likje verf gewerkt om het nummer te wijzigen. Waarom? Wellicht om verhuur- of leasebedrijven dwars te zitten bij hun zoektocht naar hun vermiste auto’s. Pieter Knabben rijdt graag maanden zonder kosten, dus wordt er nooit een rekening betaald. Hij huurt of least, onder steeds weer een nieuwe (bedrijfs)naam, telkens weer een nieuwe auto bij weer een nieuw bedrijf.

Rond Koninginnedag 2003 reed hij rond in een welhaast koninklijke Mercedes. Ooit zou hij o.a. bij BMW Veenendaal (Bob Hol, 0318-546546) drie BMW’s voor hemzelf, zijn zoon en een medewerker hebben ‘besteld’. De auto’s schijnen te zijn teruggehaald. Volgens andere verhalen zijn de auto’s simpelweg verdwenen en stelt de politie een onderzoek in. Ook wordt Audi Amsterdam (verkoper ‘Rens’ 020-5646464) genoemd. Na een eerste offerte voor Audi’s kreeg hij voorlopig een Golf mee, waarin Timo Peters enige tijd heeft gereden en die uiteindelijk naar ene Huib Larsen (www.larsen.nl) zou zijn gegaan.
 
De verdwenen B.V.’s.

Pieter Knabben heeft (zie KvK) een ingewikkelde constructie aan BV’s, NV’s en Stichtingen opgezet, deels in Nederland en deels in het buitenland. Daarmee biedt hij in nood zijnde ondernemers een uitvlucht. Tegen een forse cash betaling wordt een onderneming met een niet in te lopen financiële achterstand door een van zijn vele BV’s of Stichtingen tegen een notariële vrijwaring overgenomen voor een symbolisch bedrag. Vervolgens besluit hij of er uit de overgenomen onderneming nog iets te verkopen valt of dat de juridische constructie een derde van dienst kan zijn.

De inkomsten daaruit steekt hij in zijn zak. Vervolgens doet de BV elders dienst of raakt de onderneming ‘zoek’ in het woud van constructies. Aanmaningen worden retour gezonden (adres onbekend) en schuldeisers (m.n. belasting en incassobureaus) haken uiteindelijk af. Zaak gesloten.

In zo’n woud van ondernemingen (waarin als bestuurder of verantwoordelijke bewindvoerder nooit de naam Pieter Knabben voorkomt (in de beheerstichting Oranje Blanje Bleu die boven KZN en St. Romi Care hangt is hij momenteel als enig bestuurder ingeschreven!); altijd de naam van een ‘katvanger’ of een andere niet te traceren onderneming) kan je binnen de Nederlandse wetgeving ongestoord je gang gaan. Niet voor niets steekt Pieter Knabben altijd de draak met de pogingen van curatoren en incassobureaus om schulden te innen.

En tot dit moment krijgt Pieter Knabben gelijk.

De televisie, pers en journalisten.

Pieter Knabben wordt sinds jaar en dag gevolgd door journalisten en redacteuren van televisieprogramma’s. Hij werkt graag mee; hij is dol op publiciteit. Daarin schuilt ook de uitdaging. Hij laat gewoon zien wat hij doet, dat hij actief is en lijkt tegen incassobureaus en curatoren te willen zeggen: “Pak me dan, als je kan.” De pers ziet in hem een fenomeen.

Altijd goed voor een spannend verhaal.

Opgelicht (Tros), 0800 51 52

Dit programma behandelde Knabben al meerdere malen. Blijft de zaak met belangstelling volgen. In de meest recente uitzending (september 2003) kwam Pieter brutaalweg zelf uitleg geven. Meest opmerkelijke uitspraken: “Ik ben absoluut eerlijk. Ik heb geen schulden. Er zitten geen curatoren achter mij aan.

Ik ben briljant.” Zie ook: www.opgelicht.nl.

De Telegraaf, Basisweg 30, 1043 AP Amsterdam. Martijn
Koolhoven, 06-53161673.

Volgt Pieter Knabben al jaren.

De Gelderlander, Voorstadslaan 2, 6541 AC Nijmegen. Chris
van Alem (economieredactie), 024 3650442/06322939418

Houdt zich met name bezig met Eco Brasil, waarbij Knabben
een rol speelde.

SQ (uitgave van The Society Shop)

In het herfstnummer (nr. 4, 2003) van SQ een gedetailleerd gedocumenteerde reportage van Peter Smolders (tevens producent van Opgelicht), waarin een goed beeld van Knabbens praktijken wordt geschetst. Van dezelfde schrijver is het boek ‘Luchthandel in Nederland’, waarin het artikel over Pieter Knabben één van de hoofdstukken is.

www.listenbedrog.nl

Een site die goed bij is en recent weer de betrokkenheid van Knabben bij de Nationale Kruiszorg Organisatie (NKO, Helmond) aantoonde. Met dit initiatief hoopt Knabben weer een flinke duit binnen te slepen. Zijn naam komt er niet in voor, maar zijn persoon trekt wel degelijk aan alle touwtjes.

Persbericht.

Vanaf 2003 tot op heden 2019 deden er vele vele persberichten de ronde. Waarvan wij u via dit online platform op de hoogte willen stellen.

De oplichter Pieter Knabben

PIETER KNABBEN : NEDERLANDSE OPLICHTER NU IN DUITSLAND ACTIEF

PIETER KNABBEN, de notoire oplichter, die net 4 jaar gevangenisstraf achter de rug heeft,  is net terug uit de gevangenis weer begonnen met online oplichtings-praktijken via internetbankieren bij banken, door miljoenen burgers op te lichten, via zijn kantoor in Lingen (Duitsland).

Hiervoor is Knabben na een ware zoekactie van alle politie afdelingen in Nederland, Duitsland, Spanje en Zwitserland, opgepakt in Spanje, verhoord in Duitsland en na een volledige bekentenis te hebben afgelegd veroordeeld door de Duitse rechters tot vele jaren gevangenisstraf. Waarna Pieter Knabben zijn straf per direct mocht gaan uitzitten in een Duitse gevangenis.

Meer over het oplichten van miljoenen Duitse burgers via het internet met automatische afschrijvingen, leest u elders op dit platform.

Pieter Knabben wordt al door heel Nederland uitgekotst en iedereen kan zijn bloed wel drinken. Deze man heeft meer schade aangericht dan je kan bedenken en is daarbij ook nog een politie-informant. 

Laatstelijk was hij verantwoordelijk voor de negatieve berichtgeving over Marcel Boekhoorn, waar Pieter Knabben ook direct bij betrokken was.

Anno 2020, deze psychopaat, oplichter en charlatan zal nooit ophouden met liegen, bedriegen, stelen en het benadelen van slachtoffers.

En wij zullen nooit stoppen met het brengen van nieuws, feiten en waarschuwingen over deze man, Pieter Knabben.

Lees alle onderzoeken, informatie, feiten en gebeurtenissen rondom deze notoire oplichter Pieter Knabben.

Want als niemand of de overheid er iets aan kan doen, dan doen wij de burgers het zelf wel.

Pieter Knabben, Gevaarlijke Psychopaat, Oplichter en Charlatan.

CRIME PROTECTION TEAM

;