Dossier Knabben

Dossier Knabben (long version)

Verantwoording.

Waarom dit dossier? Mr Pieter E.J.T. Knabben is een notoire
oplichter, die een serie van malafide praktijken achter de
rug heeft, incidenteel daarvoor werd veroordeeld (jaartjes
cel in Nederland, jaartjes cel in België en Duitsland), maar veel vaker de dans kon ontspringen. Hij maakt gebruik van argeloze en
enthousiaste ondernemers, telkens weer wisselende
stromannen, katvangers en medewerkers (die nooit betaald
krijgen!). Zijn handtekening komt nooit ergens onder te
staan. Geen BV noch NV staat op zijn naam. Hij huurt zonder
betalen, vlucht weer in een ontvreemde auto en begint elders
weer een nieuwe oplichting. Hij dupeerde honderden mensen.

Maar het allerergste is dat onze maatschappij en met name
onze wetgeving en justitie, daaraan niets maar dan ook
helemaal niets doen. De politie kent zijn naam, curatoren
hebben hem in een zwartboek, incassobureaus zijn met hem
bekend, rechter commissarissen onderzoeken de aanklachten en
zijn praktijken, televisie en kranten volgen hem, de
politiek weet van zijn bestaan en de mazen in de wet waarvan
hij gebruik maakt, kortom, iedereen weet dat de man of in de
gevangenis of in een inrichting thuishoort, maar niemand
doet iets.

En zo kan Knabben telkens weer toeslaan om nieuwe
slachtoffers te maken. Een grof schandaal!

Kennismaken met Knabben.

Bij de eerste ontmoeting maakt Mr Pieter E.J.T. Knabben een
behoorlijke indruk. Keurig in het pak, zich vaak bedienend
van de onterechte titel ‘meester’ en welbespraakt, met een
zangerige zuidelijke tongval. Hij kwam voor de eerste maal
in het nationale nieuws vanwege de zgn. Nationale
Faillissement Preventielijn, een meld- en hulplijn voor
ondernemers in de rode cijfers. De toenmalige
staatssecretaris Ybema (economische zaken) had zijn
initiatief officieel geopend. Maar daarna was de
telefoonlijn vooral gebeld door mensen die zich door Knabben
benadeeld voelden. Er werden Kamervragen gesteld (vanwege de
medewerking van Ybema aan een kennelijk discutabele
ondernemer), met alle negatieve gevolgen van dien voor de
reputatie van Knabben.

Dik doen!

Wie hem tegen het lijf loopt en hem zakelijk beter leert
kennen, krijgt gaandeweg argwaan. Over geld wordt vooral
‘dik’ gedaan, maar er wordt nooit iets betaald. Wel wordt
vaak gezegd dat er ‘vandaag’ en onmiddellijk wordt
overgemaakt. Wie voor hem investeert is zo goed als zeker
zijn investering kwijt. Voorschotten worden beloofd, maar
nooit betaald. Assistenten (altijd tijdelijk en steevast een
aantal maanden later gedupeerden van de oplichter)
verzekeren een ieder dat alles recht zal komen.

Bedreigingen.

Uiteindelijk stopt de samenwerking, voor zover je van zoiets
kunt spreken. Knabben heeft altijd kortstondig contact met
(zakelijke) relaties. De één wordt belazerd en verandert van
relatie in gedupeerde. De ander heeft tijdig door dat er een
luchtje aan zit en verbreekt elk contact. Weer een ander
gaat de strijd aan en zoekt de publiciteit om anderen voor
het gevaar Knabben te waarschuwen.
Dan leer je Knabben echt kennen. Hij is nauwelijks meer te
bereiken. Bel je, dan is hij in bespreking (altijd over
‘miljoenendeals’), op reis naar het buitenland of gewoonweg
‘onbereikbaar’. Voice mails worden nooit beantwoord. Ben je
een aanhouder, dan volgen er bedreigingen, waarbij de man er
niet voor terugschrikt om je kinderen even tot onderwerp van
gesprek te maken.

Een spoor van oplichting en bedrog.

Zoeken op Google levert een serie artikelen op over de man.
Over zijn veroordelingen, zijn malversaties en zijn pogingen
gestolen cheques te innen.
Via De Telegraaf is duidelijkheid te krijgen: Pieter Knabben
is een notoire oplichter, die al tientallen jaren ‘zaken
doet’ zonder ooit iemand te betalen.
Benadeelden vertellen verschrikkelijke verhalen. Een kleine
ondernemer in de grafische sector maakte zijn folders, liet
ze drukken, organiseerde een deelname aan een beurs en zag
zich uiteindelijk geconfronteerd met enorme investeringen.
Vanaf oktober 2002 houdt Knabben deze kleine ondernemer aan
het lijntje. De beloftes variëren van ‘morgen kom ik het
hele bedrag cash brengen’ tot ‘het is bij mij al lang
afgeschreven, je moet het vandaag of morgen echt op je
rekening zien’. Dat het bedrijfje failliet dreigt te gaan
aan de kosten derden, doet hem helemaal niets.
Knabben laat een spoor van oplichting en bedrog achter. Een
incassobureau laat schuldeisers met een standaardbrief weten
dat Knabben bekend staat als de man die nooit te pakken is.
Slimme constructies stellen hem in staat zaken te doen
zonder ooit persoonlijk aansprakelijk gesteld te kunnen
worden. BV’s als dochterondernemingen van in het buitenland
gevestigde NV’s (Leipzig) en een netwerk aan stichtingen om
bepaalde transacties onder te kunnen brengen. Hij moet
samenwerken met notarissen en accounts (die op de hoogte
zijn van de discutabele doelstellingen van de constructies)
om zijn doel te bereiken: zoveel mogelijk geld binnenhalen
zonder geld uit te geven.

Knabben stopt niet uit zichzelf!

Kortom, Knabben heeft velen te grazen kunnen nemen. De
schade moet een ieder accepteren; Knabben betaalt nooit. In
dit dossier is veel informatie verzameld om telkens weer
gedupeerden, pers, politiek en een ieder die op de een of
andere manier met Knabben te maken kreeg, te waarschuwen
voor deze zieke oplichter.

Dit dossier bevat merendeels verhalen van derden. Het zijn
en blijven verhalen. De bewijzen liggen bij de mensen die in
dit dossier voorkomen. Vul de verhalen aan, voeg toe wat van
waarde kan zijn voor de groep aan wie dit dossier wordt
doorgezonden. Om ze te helpen om hun bewijslast rond te
krijgen of om ze te waarschuwen voor de handel en wandel van
Knabben. Doel?
De man moet zo snel mogelijk gestopt worden, om het aantal
toekomstige slachtoffers zo veel mogelijk te beperken. Belangrijk:

  1. Benadeelden moeten (liefst gezamenlijk, anders besteedt
    de politie er geen enkele aandacht aan) aangifte doen.
    2. Politie en justitie moeten de man stoppen.
    3. De politiek moet actie ondernemen om dergelijke
    constructies per wetgeving onmogelijk te maken.

Pieter Knabben heeft er een handje van om de boot af te
houden, als toeleveranciers hem herinneren aan de
openstaande rekeningen. Het hele arsenaal aan smoezen wordt
in stelling gebracht, tot je er helemaal gek van wordt.
Verveelt het hem, dan komt zijn finale smoes: hij ontkent
simpelweg opdrachten te hebben verstrekt. Hij onderschrijft
dat met het argument dat hij niets te maken heeft met het
bedrijf dat hij als dekmantel gebruikt.

Wie is Pieter Knabben?

Wie is de man, die bij een eerste ontmoeting een absoluut
rechtschapen indruk maakt, om vervolgens zijn
toeleveranciers en relaties met de keerzijde van deze
keurige heer tot wanhoop te drijven? Knabben zoekt altijd
publiciteit, zelfs wanneer hij dreigt te worden ontmaskerd.
Hij bluft en dreigt tegen curatoren, incasseerders en
rechters. Hij poogt met iedereen een bijna familiaire band
aan te gaan, valt vervolgens door de mand met het niet
nakomen van beloftes en afspraken en ontkent in de laatste
fase alle betrokkenheid. Vaak genoeg ontkent hij zelfs
iemand te kennen, ook wanneer er correspondentie of
getekende overeenkomsten bestaan.

Eerst mag hij zelf aan het woord komen. In zijn opdracht en
op zijn aangeven werd de volgende biografie voor The
Speaker’s Academy geschreven. Hij wilde graag voordrachten
gaan geven. De inhoud ervan is geheel ter verantwoording aan
de betreffende persoon. Als volgt stelde hij zichzelf graag
voor (n.a.w.-gegevens zijn vanzelfsprekend allang achterhaald):

B i o g r a f i e

Naam:                        Knabben
Voornamen:                 Petrus Egidius Johannes Theodorus
Adres:                        Marinaweg 77                                (vervallen)
Postcode/woonplaats:         1361 AG Almere – Muiderburght        (vervallen)

Geboortedatum:                18 juli 1949
Geboorteplaats:                Eindhoven

Telefoon:                        036-5298384                                (vervallen)
Fax:                                036-5400786                                (vervallen)
E-mail:                        p.kn…@wanadoo.nl                        (vervallen)

Pieter E.J.T. Knabben is in Eindhoven geboren en bracht er
zijn jeugd door. Na diverse opleidingen en vervulling van de
dienstplicht (luchtmacht) deed hij zijn eerste werkervaring
op als productmanager bij Ahold en Philips Nederland N.V.

Als ondernemer in hart en nieren startte hij op 26 jarige
leeftijd een eerste eigen bedrijf. In 1980 hield hij kantoor
in New York. Via een Amerikaans advocaten-kantoor kwam hij
in aanraking met het in Amerika bekende Chapter 11.

Gefascineerd door de praktische oplossingen die door
gespecialiseerde insolventiejuristen werden geboden begon
hij de Nederlandse faillissementswet te bestuderen om er een
Amerikaanse wending aan te kunnen geven. In Amerika krijgt
elke ondernemer een tweede kans, omdat men accepteert dat
ondernemen nu eenmaal risico met zich meebrengt. Daardoor
blijven waardevolle ondernemers en initiatiefnemers voor de
economie behouden en worden ze niet gebrandmerkt en afgedankt.

Pieter Knabben is een vernieuwer en een creatieve denker.
Gebruikmakend van die eigenschappen specialiseerde hij zich
in het insolventierecht. Al meer dan twintig jaar strijdt
hij tegen de taboesfeer rond faillissementen en de negatieve
denkwijze over de afwikkeling ervan. Hij zet daar een
positieve bijdrage tegenover. Niet als terughoudend
adviseur, maar als daadwerkelijk uitvoerder bij het oplossen
van gecompliceerde financiële en economische bedrijfsproblemen.

Hoog in het vaandel staat het behoud van bedrijven, die in
de kern gezond en levensvatbaar zijn, maar door
omstandigheden in liquiditeitsproblemen zijn gekomen. Beter
voor de ondernemer, beter voor de werknemers, beter voor de
nationale economie. Pieter Knabben keert zich daarmee tegen
het systeem dat te boek staat als ‘goed geld naar kwaad geld
brengen’.

Hij hanteert in vele gevallen de juridische mogelijkheid een
bedrijf door te starten voordat de curator de zaak
overneemt. Ondernemend Nederland is onvoldoende op de hoogte
van deze onconventionele en alternatieve werkwijze, waardoor
bedrijven behouden kunnen blijven.

Na bestudering van de faillissementswetgeving en de
toepassing in de praktijk is hij zich in Nederland gaan
specialiseren op het reorganiseren en het saneren van
schulden van bedrijven.

Op basis van zijn praktijkervaring en kennis van zaken heeft
hij de laatste jaren steeds betere methoden kunnen
ontwikkelen om ondernemers, geconfronteerd met een naderend
en onafwendbaar faillissement, de problemen uit handen te
nemen.

Door zijn gedreven persoonlijkheid is hij een doener en
probleemoplosser. In de afgelopen twintig jaar heeft hij
meer dan 630 faillissementen afgewikkeld, waarbij hij zich
vierkant achter de ondernemer opstelt. Van alle kanten
aangevallen, met als doel zijn totale ondergang, kan het
vaak rechtenloze slachtoffer deze steun goed gebruiken.

Hij biedt praktische oplossingen aan ondernemers en
bestuurders van ondernemingen in Nederland, Duitsland en
België. Anderen kunnen deze methodes niet bieden door gebrek
aan parate kennis en ervaring.

Hij heeft in hoofdlijnen een vernieuwend concept
faillissementswetgeving geschreven, gericht op
vennootschappen (rechtspersonen) met een beperkte
aansprakelijkheid. Wonderlijk genoeg heeft hij daarvoor de
wet op de lijkbezorging (van fysieke personen) als
uitgangspunt kunnen nemen.

Het klinkt als een samenzwering, maar het blijkt een bittere
noodzaak dat ondernemers zich preventief kunnen wenden tot
Pieter Knabben en zijn onderneming ViaNova. Advies,
begeleiding, bescherming en oplossing van insolventie- en
continuïteitsproblematiek behoren tot de standaard bedrijfsvoering.

Zakelijke initiatieven mogen niet verloren gaan en
ondernemers verdienen derhalve een tweede kans. Het MKB
vormt de basis van onze economie. Pieter Knabben hakt elke
dag met het bijltje en durft te stellen dat veel curatoren
(ordinaire) zakkenvullers zijn, die absoluut geen verstand
van zaken hebben. Hij gaat nog verder: “Ondernemers moeten
beschermd worden tegen deze aasgieren, die voor een appel en
een ei zelfs een in de kern succesvol bedrijf dumpen om snel
hun zaak rond te hebben.” Hij heeft de ervaring dat het gros
der curatoren slechts ten koste van alles geïnteresseerd is
in financieel gewin.
Het is bij wetgeving bepaald dat het de taak is van de
curator een bedrijf te liquideren. Niets meer en niets
minder. Pieter Knabben beschouwt dit uitgangspunt als een
grootse vorm van kapitaal- en kennisvernietiging.

Pieter Knabben heeft een boeiend betoog dat ondernemers zal
interesseren. Geen saai, maar een tegendraads verhaal met de
nodige ironie. Hij gaat er van uit dat zijn toehoorders
‘vanzelfsprekend zelf geen financiële problemen hebben’ en
dat zij ‘het leven op deze aarde beleven als ware het een
paradijs’. Om vervolgens met de ontnuchterende waarheid te komen.
Tijdens zijn lezingen houdt hij iedereen een spiegel voor
waarin (bijna) iedereen zich in kan herkennen.

Tot zover de aanprijzing die The Speaker’s Academy hem
meegaf op de website.

  1. Inmiddels heeft The Speaker’s Academy hem uit het aanbod verwijderd.

De waarheid?

Met nadruk: voor zover die bekend is. Want Knabben heeft
volgens berichten in de pers een historie van verdraaiingen
achter de rug. Daarbij is nooit het hele verhaal
samengebracht. Iedereen kent een stukje Knabben en een
stukje van zijn praktijken. Daar maakt hij handig gebruik
van. Immers, wanneer heel Nederland hem zou kennen als een
notoire oplichter was hij allang uitgerangeerd. Nu krijgt
hij de kans om telkens weer nieuwe slachtoffers op te doen,
vaak kleinere ondernemers die om omzet zitten te springen of
kleine investeerders die in zijn verhalen geloven. Daar is
de kans op vooronderzoek het kleinst, evenals de kans op
hardnekkige achtervolging. Kortom, daar is de kans op een
geslaagde oplichting het grootst.

Bluf is de naam van Knabben.

Hoewel, het volgende verhaal lijkt in tegenspraak. Een
bureau voor grafische vormgeving wilde zijn opdracht
onderbrengen in hun NCM-verzekering. Knabben werd als te
verzekeren opdrachtgever geweigerd en de opdracht dreigde af
te ketsen. Knabben liet dit niet op zich zitten en belde de
contactpersoon bij de NCM voor een afspraak. Hij legde
prachtige jaarcijfers op tafel. Kennelijk zo overtuigend,
dat de NCM onmiddellijk overstag ging en de opdracht alsnog
verzekerde. Deze gerenommeerde verzekeraar is kennelijk niet
feilloos. De NCM is nu een van de schuldeisers in het meest
recente (en bekende, want er zijn nog veel meer onbekende
feiten!) faillissement.

Mooie ‘handel’: failissementen.

Dus kunnen we er niet omheen: Knabben is een gedreven
oplichter. Met ViaNova Corporate Recovery (een ‘dochter’ van
Solvendor Insolventiejuristen B.V., inmiddels failliet
verklaard) en tegenwoordig onder de naam ‘Pieter Knabben
Corporate Finance & Recovery’ (zie www.pieterknabben.nl)
beweert hij faillissementen te kunnen voorkomen of te kunnen
verhelpen. Dat is de ‘reguliere handel’ waar meer
onbetrouwbare geldverdieners zich op richten, omdat de
doelgroep de wanhoop nabij is. De ‘adviseur’ krijgt alle
kans er met de laatste poen vandoor te gaan en de cliënt
komt nog veel verder in de problemen.
Verder bestaat er een folder van ViaNova Participaties, die
beleggers uitnodigt deel te nemen in de doorstartbedrijven
en samenvoegingen van restanten van failliete bedrijven, die
door Knabben zijn ‘gered’ met ViaNova Corporate Recovery.
Met name deze activiteit moet in de ogen van Knabben veel
gaan opleveren. Knabben droomt van ‘participanten’ die geld
investeren in zijn ‘projecten’. Het betreft hier namelijk
vooral grote bedragen en het langdurige karakter van een
(zogenaamde) participatie geeft hem alle gelegenheid om het
geld naar eigen goeddunken te besteden.

Zo ver kan een echte oplichter gaan!

Een recent en meer dan fantastisch verhaal betrof zijn
‘licenties’ op de Wankelmotor. Deze veelbelovende
rotatiemotor wordt momenteel industrieel toegepast en in een
aantal modellen van Mazda en de techniek lijkt de jarenlange
kinderziektes te hebben overwonnen. Het blad Automotive
ontmaskerde (uitgave juli/augustus 2003) de
onwaarschijnlijke betrokkenheid van Knabben bij dit project.
Maar hoeveel goedgelovige investeerders heeft Knabben een
‘aandeel’ weten af te troggelen?

Telkens andere namen en ‘projecten’.

Pin u niet vast op de naam ‘ViaNova’. Knabben heeft al laten
weten ‘op meerdere paarden’ te gaan wedden met dezelfde
activiteiten onder verschillende namen. Logisch, omdat de
naam ViaNova inmiddels beladen is door de groeiende stroom
schuldeisers, o.a. de medewerkers aan de laatste campagne
voor ViaNova. De strategie van roofbouw van Knabben vraagt
om telkens weer nieuwe bedrijfsnamen, adresgegevens en
vestigingsplaatsen en het lijkt erop dat Knabben de naam
ViaNova definitief heeft laten varen.

Laatste nieuws: de Nationale Kruiszorg Organisatie (ook
College Reorganisatie Gezondheidszorg, Corkstraat 46, 3047
AC Rotterdam), die wel even de sociale zorg in Nederland zou
gaan over nemen met een vereniging van particuliere
initiatiefnemers. Wel even inkopen, a.u.b. (Het bedrijfsplan
spreekt over eenmalig € 50.000,00 en jaarlijks € 12.000,00.)
En wie weet hoeveel mensen er weer zijn ingestonken, dankzij
de desinteresse van justitie en de onwil om dergelijke
notoire oplichters daadwerkelijk aan te pakken.
(Noot van B. Bralten: Tot op heden is er nog niemand
ingestonken want mensen lezen gelukkig vaak de list en
bedrog site. Op mijn aandringen is de entree fee tijdens
mijn directeursperiode vervallen. Er wordt enkel 5% per
geleverd zorguur in rekening gebracht. Dit was tot 20 april
zo! Vanaf dat moment heeft Knabben mij uitgespuugd en zie ik
hem goed in staat dit weer aan te passen)

Inmiddels is Pieter Knabben (samen met Loes van Rijn,
ex-vrouw en nog altijd partner in de misdaad) op 13 april
2005 wederom veroordeeld tot het betalen van de rekening van
een ringbandenfabrikant, voor een order van die Nationale
Kruiszorg Organisatie. ( Noot B. Bralten; Ook B. Bralten
werd veroordeeld voor iets waarvoor hij niet aansprakelijk
kan zijn omdat hij nog niet bij KZN werkzaam was toen
beruchte bestelling werd gedaan. Knabben had beloofd verweer
te plegen en Bralten hoefde zich nergens zorgen over te
maken. Alles blijkt minder waar! Knabben deed helemaal niets
en Bralten werd meegetrokken in het vonnis)   De zoveelste
niet-betaalde rekening, de zoveelste veroordeling en het zal
de zoveelste keer worden dat er niets wordt betaald. Pieter
Knabben en consorten mogen weer door naar de volgende oplichting.

In het vonnis de volgende opmerking:
‘Gedaagden sub 1 en 2 (Loes van Rijn en Bert Bralten) zijn
bestuurders van de besloten vennootschap in oprichting Romi
Care B.V.i.o., welke vennootschap i.o. op haar beurt bevoegd
is tot vertegenwoordiging van de besloten vennootschap in
oprichting Oranje Blanje Bleu Beheer B.V.i.o.. De laatste
organisatie is op haar beurt weer bevoegd tot
vertegenwoordiging van de besloten vennootschap in
oprichting Nationale Kruiszorg Organisatie B.V.i.o., welke
is gevestigd te Helmond, gedaagde sub 5.’

Hieruit mogen we opmaken dat Knabben weer flink bezig is met
het oprichten van hele series bv’s om mee te knoeien. Welke
notarissen verlenen hun medewerking aan deze boze opzet?
Knabben zoekt er steeds een die hij nog nooit gesproken
heeft tot deze erachter komt dat zijn rekening niet wordt betaald.
Welke KvK-medewerkers zijn ervan op de hoogte? Het blijkt
dat alle KvK medewerkers Knabben kennen en dat ze van zijn
handel en wandel op de hoogte zijn. Op mijn vraag waarom zij
hem dan toch steeds inschrijven werd geantwoord dat zij
verplicht zijn iedereen in te schrijven ook al weten zij dat
de jaarbijdrage etc. nooit betaald wordt. Verbazingwekkend!
Het blijft verbazingwekkend hoe de politiek deze praktijken
toelaat, door … simpelweg niets te doen.

Voor degenen die werkelijk benadeeld zijn door het
zogenaamde NKO volgt hier het privé adres van Pieter
Knabben, Noorderhavenkade 150 B, 3038 XV Rotterdam. Tel.
010-4666758 of 0651515070 of 0640767013

Pas op voor een vriendelijke Pieter Knabben.

Wie met hem in contact komt is hierbij gewaarschuwd. Zijn
voorkomen en zelfverzekerde betoog maken absoluut indruk.
Geld speelt geen rol. Hij praat over ‘zijn’ kasteel in
Leipzig of ‘zijn’ kantoren in Antwerpen, Düsseldorf en
München alsof hij er gisteren nog was. Als hij (of iemand in
zijn steeds wisselende bestand van ‘directeuren’ of
‘assistenten’) niet bereikbaar is, dan ligt de oorzaak
altijd in de noodzakelijke reizen naar het buitenland voor
‘zaken’. De waarheid is dat er teveel woedende schuldeisers
bellen. Het enorme aantal bv’s (dat naar believen wordt
opgericht of opgeblazen; de KvK medewerkers zeggen ‘gek te
worden van de aanhoudende bezoeken van Knabben om
inschrijvingen te wijzigen’) en het steeds wisselende
bestand aan ‘katvangers’ maakt de ‘Meester’ echter
onaantastbaar.

Wie een aardig beeld van ‘Meester’ Pieter Knabben wil
hebben, kijkt op Google en zoekt naar ‘Knabben’. Vraag de
voormalig staatssecretaris Ybema naar zijn ervaringen met
deze mijnheer. De Telegraaf (click op ‘archief’ van de
betreffende website) onderzocht in het verleden zijn
handelswijze en de rechtmatigheid van (het voeren van) zijn meestertitel.

Doorlopend op de vlucht.

In ieder geval is Knabben zeer actief en heeft hij de in dit
dossier genoemde personen en bedrijven bij de neus genomen.
Iedereen spande zich op zijn of haar specifieke gebied in
voor Knabben’s ViaNova, maar vanaf het moment dat het op
betalen aankwam was mijnheer niet thuis. Mijnheer was weg.
Het terugvinden van Knabben is moeilijk: zijn fraaie en
imponerend ingerichte appartement in Almere bleek (hij
noemde zich eigenaar, hij was huurder) te zijn verlaten
zonder achterlating van een nieuw adres. Jammer, want de
verhuurder zou graag alsnog de nimmer betaalde huur willen
ontvangen. Volgens Knabben ‘compenseerde de achtergelaten
inboedel de huurpenningen in voldoende mate’. Echter … ook
de betreffende woninginrichter zit nog met de onbetaalde
rekening in zijn maag.

Daarna woonde Knabben tijdelijk in Amsterdam, om vervolgens
weer op te duiken in Laren. Altijd voor korte tijd. Na
verloop van tijd komt hij in conflict met de verhuurder en
wordt hij op straat gezet. Hij duikt dan voor enige tijd een
hotel (op rekening, die nooit wordt betaald: zie Gooiland,
Hilversum) in, om vervolgens weer een nieuwe woning te
zoeken. Op zich knap dat het hem weer elke keer lukt. Aan de
andere kant: hij moet weten waar het schip strandt (als je
niet betaalt). Om de zoveel tijd te moeten verhuizen, te
moeten vluchten, weer onderdak te zoeken … het is verspilde
energie. Wellicht ziet zijn verdwaalde geest juist daarin
het avontuur.

Voor degenen die alsnog een zoekactie willen beginnen,
volgen hier de laatst bekende (niet gegarandeerde) gegevens
omtrent ‘Mr.’ P.E.J.T. Knabben:

Kantoor?

Voorheen:
Keizersgracht 62 – 64, 1015 CS Amsterdam, tel. 020 301 13
50, fax. 020 520 75 10.
Vervolgens:
Transistorstraat 26, 1322 CE Almere
Postbus 540, 5600 AM Eindhoven (040 245 10 06) en Kamerling
Onnesstraat 28, 5621 EM Eindhoven

Recent:
Corkstraat 46, 3047 AC Rotterdam (onder de naam Kruiszorg
Nederland, College Reorganisatie Gezondheidszorg & CRG
Corporate Recovery) tel. 0102085989

Thuis?

Voorheen:
Marinaweg 77, 1361 AG Almere, tel. 036 529 83 85

Vervolgens:
Naarderstraat 7b, 1251 AW Laren

Recent:
Noorderhavenkade 150B, 3138 XV Rotterdam Tel. 010-4666758 of
0651515070 of 0640767013

Mobiel? Tel.  0651515070 of 0640767013

(Vaak op voice mail, soms werd deze telefoon opgenomen door
Maurice Noot, zelf bereikbaar op 0651515070, of later Timo
Peters die als devote helpers doorgaven dat de heer Knabben
in een bespreking zat.)

E-mail?

p.kn…@wanadoo.nl of in…@vianova.nu of pkna…@hotmail.com

recent:
in…@knabben.nl; p.kn…@kruiszorg.com ; p.kn…@crg.nu
; p.kn…@kruiszorgcv.nl

Website?

Ooit: www.vianova.nu
www.kruiszorg.com

(Met de vermelding van klinkende vestigingsplaatsen als
Amsterdam, Antwerpen, Düsseldorf, München en Leipzig en dat
er hard wordt gewerkt aan de voltooiing. Inmiddels weer eens
wegens wanbetaling uit de lucht gehaald.)

recent: www.pieterknabben.nl  Hij wil binnenkort de naam
www.sekwestratie.nl gaan gebruiken want dan valt hij niet op!

‘Mevrouw’ Elisabeth Louise Maria van Rijn.

Ook goed om de trouwe partner in crime van Knabben te
kennen. Ooit waren ze getrouwd, maar uiteindelijk vonden ze
het handiger om te scheiden en zo meer mogelijkheden te
hebben om Pieter onderdak te bieden als het weer hectisch
werd na de zoveelste oplichtingpraktijk. Ooit gaf ze op een
feestje Pieter een bestraffende lel om z’n oren omdat ze
vond dat zijn praktijken nooit echt de miljoenen opleverden
die hij dacht te kunnen binnenhalen.
Laatst bekende adres: Delftlandplein 154, 1062 HW Amsterdam
(klopt 21-4)

Een aantal benadeelden.

Drukkerij van Gestel, Laren. Toon van Gestel, 035-5386860.

Drukte alle folders en kaartjes voor de beurzen samen met
zijn zoon Bram.
Deze mensen schijnen uiteindelijk (tijdig?) gewaarschuwd te zijn.

Multicopy, 0229-247444.

Sneldrukkerij in het WTC. Maakten in een oplage van zeker
3.000 ex. de businesskaartjes. Ook folders in herdruk
genomen. Voor zover bekend nooit betaald.

Pareto. Blauw-Roodlaan 150, 2718 SK Zoetermeer, 079 361
9917. Harm Mars, 06-29513971.

Hebben de meest recente internetsite www.vianova.nu op het
net geplaatst en beheerd. Nu wegens wanbetaling van het net
gehaald. Link: www.doorstarten.nu

OntoWORK, Vincent Castenmiller, 0653966095.

Beheerde de database van ViaNova, wegens achterwege blijven
van betaling gestaakt.

Grafisch vormgever: AlphaPlus (Jan Bloeme) 06 55700967.
Insulindelaan 26, 1217 HL Hilversum, 035 642 20 49. (j…@alphaplus.nl)

Heeft grafische producten voor ViaNova/Knabben verzorgd en
is nooit betaald. Was verzekerd door NCM.

Drukkerij: Brügemann (Sjef Brügemann)
Kamerlingh Onnesweg 268, 1223 JR Hilversum, 035 685 87 82. (in…@brugemanndruk.nl)

Had (voor zover bekend) in opdracht van Knabben drukwerk in
voorbereiding genomen.

Copywriter: Frits H. Emmerik
Segbroeklaan 190, 2565 DR Den Haag, 070 361 55 11 (emm…@sitau.nl)

Schreef teksten voor brochures (deels gebruikt), schreef mee
aan radiocommercial en videoproductie en introductie t.b.v.
The Speaker’s Academy. Nooit betaald.

Media-bureau: Universal Media (Jan Borkus), van der Hooplaan 241,
1185 LN Amstelveen, 020 503 03 30.

Voorzover bekend: plaatste diverse advertenties in opdracht
van Knabben. Nooit betaald.

Internetbouwer: Le Bureau (Carla Buisman)
De Corantijn 27 f, 1689 AN Zwaag, 0229 21 73 46.

Maakte website, 2 brochures, 4 leaflets en 3 folders en liet
alles drukken. Verzorgde beursdeelname voor ViaNova/Knabben.
Nooit betaald en in grote financiële problemen gekomen.

Interieurbouw: Horstermeer Bouw en Interieur b.v. (Rob Teeuwen)
Middenweg 168, 1394 AP Nederhorst den Berg, tel. 0294  25 13 08.

Interieurinrichter die in Almere de woning van Knabben
inrichtte. Nooit betaald. Overigens werd dit (onbetaalde)
interieur brutaalweg aan de verhuurder als compensatie
aangeboden. Je hebt lef of je hebt het niet!

Bart Kwist verhuur, Laren. Bart Kwist, 0032-475332600.

Heeft de recente woning van Knabben in Laren gerenoveerd en
allerhande huishoudelijke apparatuur geïnstalleerd. Na
eerste aanbetaling nooit meer iets ontvangen. Heeft Knabben
inmiddels eruit gezet.

Mediakrant, Wolter Macinje, 0229 247444.

Mediakrant heeft ideeën voor internetsite geleverd en een
advertentie geplaatst.
Voor zover bekend nooit betaald.

Solveon Incasso, Utrecht. Mw. van der Klift, 0302916100.

Schijnen achter de Stichting Malkoeth aan te zitten, die op
instigatie van Knabben door Timo Peters is opgericht. De
rekening is geplunderd, waardoor schulden ontstonden.

WTC         Amsterdam, Matthijs Rombouts 020-5752070.

ViaNova/Knabben huurde een kantoor in WTC. Na een maand geen
betaling te hebben ontvangen is het slot vervangen.

Rai Amsterdam, Wim van Meerveld 020-5491212.

ViaNova/Knabben heeft tot tweemaal toe op een beurs gestaan.
Nooit betaald.

BK&P, Amsterdam. Fred Blank, 020-3472222.

Fred Blank heeft hem geholpen met publiciteit, m.n. met het
bedrog rond de zogenaamde licenties op de wankel-motor. Er
zou geen factuur openstaan.

Henrar Enveloppen fabriek, Rotterdam. Dhr Rijkers, 010-4620222.

Knabben heeft geprobeerd om deze onderneming ‘weg te werken’
via zijn constructies en vervolgens failliet laten
verklaren. Probeerde persen en andere machines te verkopen.
Firma zit (of zat?) met de brokken.

SDU (Staatsdrukkerij), Den Haag. Joost Morsink,        070-3789348.

Stonden op punt om te gaan drukken. De productie zou zelfs
in de nieuwsbrief van SDU vermeld worden. Men kwam erachter
dat er nog een rekening open stond (nooit betaald?) en
beëndigden onmiddellijk relatie met Knabben.

Business News Radio, Amsterdam. Janine de Laat, 020-5158515

Zouden voor ViaNova/Knabben een spotje opnemen (en
uitzenden), maar kwamen er bijtijds achter dat er nog een
rekening open stond. Nooit betaald.

Van der Heijde Autom, Almere. Van der Heijde, 036-5300530.

Verzorgde in Transistorstraat 26 telefoonaansluiting,
computerapparatuur en -faciliteiten. Werd vanwege
wanbetaling teruggehaald en pas weer terugbezorgd nadat
Knabben cash € 1000,00 betaalde. Latere rekeningen nooit
meer betaald.

Het Financieele Dagblad, J. Wattstraat 79, 1097 DL
Amsterdam. Gert-Jan Schilder, 020-5928570. (schi…@fd.nl)

Knabben heeft een aantal advertenties laten plaatsen en
nooit betaald.

Van den Herik Makelaars, Amsterdam. Erik Duin, 06-21224111.

Heeft het probleem dat Knabben in zijn pand kantoor hield
(Transistorstraat 26 in Almere). Heeft volgens ingewijden
uiteindelijk een bedrag à € 5000,00 betaald gekregen.
(Knabben scheen in dit pand ook een tijdlang te hebben geslapen.)

De smoezen.

Pieter Knabben is een fantastische babbelaar. Wie hem lastig
valt aan de telefoon krijgt te horen dat hij in bespreking
is. Rekeningen zijn altijd ‘al lang betaald’, net
overgeboekt (‘Dus nog even geduld a.u.b.’) of hij zegt op
een enorme som geld te wachten, waardoor hij binnenkort
‘alles kan betalen’. Een van zijn meest getroffen
schuldeisers houdt hij met dergelijke smoezen (en in
willekeurige volgorde) nu al 10 maanden zoet.

Maar de mooiste smoes gebruikte hij bij een
productiebedrijf. Hij had een afspraak om het voorschot te
komen voldoen. Maar Knabben had daarin (vanzelfsprekend)
geen zin en vertelde dat ‘zijn kasteel’ in Leipzig onder was
gelopen (zomer 2002, kranten stonden vol met berichten over
watersnood in Duitsland) en dat ‘zijn schilderijen’ gevaar
liepen. Hij moest onmiddellijk afreizen. Jammer genoeg zat
een andere relatie toevalligerwijs net op dat moment met hem
koffie te drinken in Den Haag. En dat is het laatste wat je
doet als je kapitaal aan schilderijen staat te soppen. Een
beetje waterige smoes.

De (voormalige) medewerkers.

Herman Wevers, 06 27027222 / 06 52347672.

Werkt al heel lang met Knabben, haakte een tijd lang af,
maar kreeg enige jaren geleden het idee dat Knabben weer
serieus (en ditmaal eerlijk) aan de slag was gegaan. Is nu
in conflict met Knabben vanwege het Eco Brasil schandaal.
Weet werkelijk alles van alle constructies.

Maurice Noot. Dr. Willem Dreesweg 78, (Nieuw Vennep?), 0648
069 987

Voormalig (markt)koopman in de textiel. Heeft een tijdlang
(2002/2003) aan de zijde van Knabben geopereerd, wilde nog
wel eens een dreigementje uiten als hij schuldeisers (via de
telefoon van Knabben) te woord stond, maar haakte
uiteindelijk zelf af en zegt nu ‘er veel geld bij
ingeschoten te zijn’. Maakte ook een klein tochtje langs
enkele schuldeisers om excuses te maken en te beloven dat
het geld ‘binnenkort’ zou worden overgemaakt. Een Knabben in
het klein.

Timo Peters, Februaristraat 93, 1335 AN Almere.

Jongeman die van Knabben een prachtige directeursfunctie
kreeg aangeboden. Droombaan werd nachtmerrie. Heeft zich al
te goedgelovig voor het karretje laten spannen (zijn naam
werd bij diverse oprichtingen en overnames gebruikt) en zit
nu met de gebakken peren. Weet heel veel over plannen,
activiteiten en constructies.

Tom Tielrooy (Den Haag)

Was korte tijd betrokken bij ViaNova, maar haakte af vanwege
‘het luchtje’. Weet wel heel goed hoe Knabben te werk gaat!

Hans de Ruijter, Ereprijs 48, 1273 XL Huizen, 035 526 57 06
/ 06 300 598 90.

Was jaren geleden een (argeloze) partner van Knabben. Weet
alles van plannen en constructies.

De (betrokken?) advocaten, curatoren en incassobureaus.

Mr Dik, Schoute & Dik advocaten. Amsterdam, 020 664 70 46.

Mr A. Das Gupta was de curator inzake Solvendor
Insolventiejuristen B.V. (faillissementsnr. 03.117). Sinds
het vertrek van deze curator bij het kantoor heeft Mr. Dik
de zaak overgenomen.

Mr J. Stam, Joris Stam advocaten. Amsterdam, 020-6659398.

Deze advocaat schijnt een tijdje te hebben meegelopen met
Knabben en zag dat het niet ‘goed’ ging. Zou de zaak (nu)
goed door te hebben.

Okkerse & Schop, W. Dreesweg 4, 1314 VB Almere. Mr E.
Dubbeldam, 036 534 62 20.

Details van betrokkenheid onbekend.

Smit-Ommen Incasso’s & Rechtszaken, dhr. R. Stobbelaar.
Ommen, 0529 452 517

Incassobureau (o.a. namens NCM). Dit bureau meldt aan
schuldeisers bij voorbaat de onmogelijkheid hun claims te
kunnen verzilveren. Volgens dit bureau is Knabben ‘niet te
pakken’, vanwege het ontbreken van deugdelijke wetgeving.

De justitie.

In 1994 schijnt Knabben, volgens de persberichten, te hebben
vastgezeten voor handel in XTC. Hij kreeg 4,5 jaar. Tijdens
zijn detentie wist hij Justitie (ons rechtsapparaat) te
bewegen hem de kans te geven een medegevangene te
ontmaskeren als dader in een moordzaak. Hij slaagde daarin
en Justitie verminderde in ruil voor zijn medewerking zijn
straf (tot 1 jaar) en schoonde zijn strafblad. (Dit had tot
gevolg dat Knabben zijn oplichtingpraktijken probleemloos
weer kon oppakken; hij had, met dank aan onze justitie, geen strafblad!)

De Economische Controle Dienst/FIOD schijnt na de affaire
met Ybema (het officieel openen van de Nationale
Faillissement Preventielijn (NFP) door deze toenmalige
staatssecretaris) een onderzoek naar Knabben te zijn
gestart. Hoever het met dit onderzoek staat is niet bekend.

Rond 2002 moet Knabben een jaartje in de cel hebben gezeten
in België. Hij werd betrapt bij een poging om iets
onoorbaars uit te halen met cheques.

Het Gerechtshof van Amsterdam (Prinses Irenestraat 43, 1077
WV Amsterdam) onderzoekt de praktijken van Knabben al heel
lang. Verantwoordelijk voor dit onderzoek is (of was?)
Mevrouw Mr. C. Polak.

De politie.

Wacht op aangifte. Niet per persoon, maar gezamenlijk. Dan
kan een officier van justitie werkelijk iets beginnen.

De auto’s.

Meestentijds rijdt de keurig geklede heer (Oger in de
Amsterdamse PC Hooftstraat schijnt een vermogen van hem te
goed te hebben) in zeer behoorlijke auto’s met Belgische of
Duitse nummerplaten. Let op: er is steevast met een likje
verf gewerkt om het nummer te wijzigen. Waarom? Wellicht om
verhuur- of leasebedrijven dwars te zitten bij hun zoektocht
naar hun vermiste auto’s. Pieter rijdt graag maanden zonder
kosten, dus wordt er nooit een rekening betaald. Hij huurt
of least, onder steeds weer een nieuwe (bedrijfs)naam,
telkens weer een nieuwe auto bij weer een nieuw bedrijf.
Rond Koninginnedag 2003 reed hij rond in een welhaast
koninklijke Mercedes. Ooit zou hij o.a. bij BMW Veenendaal
(Bob Hol, 0318-546546) drie BMW’s voor hemzelf, zijn zoon en
een medewerker hebben ‘besteld’. De auto’s schijnen te zijn
teruggehaald. Volgens andere verhalen zijn de auto’s
simpelweg verdwenen en stelt de politie een onderzoek in.
Ook wordt Audi Amsterdam (verkoper ‘Rens’ 020-5646464)
genoemd. Na een eerste offerte voor Audi’s kreeg hij
voorlopig een Golf mee, waarin Timo Peters enige tijd heeft
gereden en die uiteindelijk naar ene Huib Larsen
(www.larsen.nl) zou zijn gegaan.

De verdwenen B.V.’s.

Knabben heeft (zie KvK) een ingewikkelde constructie aan
BV’s, NV’s en Stichtingen opgezet, deels in Nederland en
deels in het buitenland. Daarmee biedt hij in nood zijnde
ondernemers een uitvlucht. Tegen een forse cash betaling
wordt een onderneming met een niet in te lopen financiële
achterstand door een van zijn vele BV’s of Stichtingen tegen
een notariële vrijwaring overgenomen voor een symbolisch
bedrag. Vervolgens besluit hij of er uit de overgenomen
onderneming nog iets te verkopen valt of dat de juridische
constructie een derde van dienst kan zijn. De inkomsten
daaruit steekt hij in zijn zak. Vervolgens doet de BV elders
dienst of raakt de onderneming ‘zoek’ in het woud van
constructies. Aanmaningen worden retour gezonden (adres
onbekend) en schuldeisers (m.n. belasting en incassobureaus)
haken uiteindelijk af. Zaak gesloten.

In zo’n woud van ondernemingen (waarin als bestuurder of
verantwoordelijke bewindvoerder nooit de naam Knabben
voorkomt (in de beheerstichting Oranje Blanje Bleu die boven
KZN en St. Romi Care hangt is hij momenteel als enig
bestuurder ingeschreven!); altijd de naam van een
‘katvanger’ of een andere niet te traceren onderneming) kan
je binnen de Nederlandse wetgeving ongestoord je gang gaan.
Niet voor niets steekt Knabben altijd de draak met de
pogingen van curatoren en incassobureaus om schulden te
innen. En tot dit moment krijgt hij gelijk.

De televisie, pers en journalisten.

Knabben wordt sinds jaar en dag gevolgd door journalisten en
redacteuren van televisieprogramma’s. Hij werkt graag mee;
hij is dol op publiciteit. Daarin schuilt ook de uitdaging.
Hij laat gewoon zien wat hij doet, dat hij actief is en
lijkt tegen incassobureaus en curatoren te willen zeggen:
“Pak me dan, als je kan.” De pers ziet in hem een fenomeen.
Altijd goed voor een spannend verhaal.

Opgelicht (Tros), 0800 51 52

Dit programma behandelde Knabben al meerdere malen. Blijft
de zaak met belangstelling volgen. In de meest recente
uitzending (september 2003) kwam Pieter brutaalweg zelf
uitleg geven. Meest opmerkelijke uitspraken: “Ik ben
absoluut eerlijk. Ik heb geen schulden. Er zitten geen
curatoren achter mij aan. Ik ben briljant.” Zie ook: www.opgelicht.nl.

De Telegraaf, Basisweg 30, 1043 AP Amsterdam. Martijn
Koolhoven, 06-53161673.

Volgt Pieter Knabben al jaren.

De Gelderlander, Voorstadslaan 2, 6541 AC Nijmegen. Chris
van Alem (economieredactie), 024 3650442/06322939418

Houdt zich met name bezig met Eco Brasil, waarbij Knabben
een rol speelde.

SQ (uitgave van The Society Shop)

In het herfstnummer (nr. 4, 2003) van SQ een gedetailleerd
gedocumenteerde reportage van Peter Smolders (tevens
producent van Opgelicht), waarin een goed beeld van Knabbens
praktijken wordt geschetst. Van dezelfde schrijver is het
boek ‘Luchthandel in Nederland’, waarin het artikel over
Knabben één van de hoofdstukken is.

www.listenbedrog.nl

Een site die goed bij is en recent weer de betrokkenheid van
Knabben bij de Nationale Kruiszorg Organisatie (NKO,
Helmond) aantoonde. Met dit initiatief hoopt Knabben weer
een flinke duit binnen te slepen. Zijn naam komt er niet in
voor, maar zijn persoon trekt wel degelijk aan alle touwtjes.

Persbericht.

Medio maart 2003 deed het volgende persbericht de ronde.
Kennelijk was de bedoeling ervan de politiek in beweging te
brengen en zorg te dragen voor het invullen van de leemtes
in de wetgeving.

Op dinsdag 11 maart 2003 is door de Amsterdamse rechtbank
het faillissement over Solvendor Insolventiejuristen B.V.
(KvK Amsterdam, nr. 27181994) uitgesproken. Tot curator is
benoemd Mr A. Das Gupta van advocatenkantoor Schoute & Dik
te Amsterdam. De vennootschap staat onder leiding van
P.E.J.T. Knabben, die meermalen persoonlijk in staat van
faillissement is verklaard en zich mag verheugen in een
grote, maar helaas vergeefse belangstelling van justitie.
Volgens de inschrijving in de Kamer van Koophandel is de
aandeelhouder echter geen persoon, maar een vennootschap in
Duitsland (nummer B 18165, Ambtsgericht Leipzig,
Bondsrepubliek Duitsland) met slechts een misleidend
postadres. Deze bij oplichters geliefde constructie, waarbij
de zogenaamde ondernemer altijd buiten schot kan blijven,
wordt door de overheid nog altijd getolereerd. De
organisatie werkt met meerdere handelsnamen. De firma’s
veroorzaken een groeiend aantal schuldeisers, dat nauwelijks
greep krijgt op de juridische structuur van de organisatie.
De firma’s verhuizen van het ene naar het andere adres,
wisselen telkens van naam en richten zich steeds weer op
nieuwe toeleveranciers en contactpersonen om hun slag te
slaan. Het contact wordt botweg verbroken als de leverancier
aandringt op betaling voor geleverde diensten of goederen.
Voor zover er sprake is van bevoegdheden, dan liggen die om
de paar maanden bij andere personen.

Zelfs voormalig staatssecretaris Ybema, onbekend met de
reputatie van het Nationaal Faillissement Preventie
Instituut N.V., verleende zijn medewerking aan een van de
activiteiten van deze dochter van Solvendor
Insolventiejuristen B.V. Hij opende in 1999 de Nationale
Faillissement Preventielijn en kreeg onmiddellijk de Tweede
Kamer over zich heen. Het bleken vooral de talloze
schuldeisers van Knabben te zijn die zich op de meldlijn
beklaagden over diens praktijken. Alle bedrijven die
destijds aan de introductie meewerkten ontvingen nooit een
cent voor hun inspanningen. Nu de organisatie weer nieuwe
activiteiten ontplooit lijkt zich een vergelijkbare affaire
te gaan voordoen.

De Nederlandse politiek mag het zich aanrekenen deze gang
van zaken onbelemmerd doorgang te laten vinden. Knabben
verschuilt zich al sinds jaar en dag achter bedrijfsnamen
als Solvendor Insolventiejuristen B.V., Nationaal
Faillissement Preventie Instituut N.V. en tegenwoordig
vooral Via Nova Corporate Recovery en Via Nova
Participaties. Hij weet met behulp van in het buitenland
gevestigde aandeelhoudersbedrijven, waarvan via de opgegeven
postadressen geen enkele response te verkrijgen is, buiten
schot te blijven. Deze constructie stelt hem in staat
ongelimiteerd opdrachten te verstrekken en leveranties te
ontvangen zonder ooit zelfs maar het plan te hebben één
eurocent te betalen. Incassobureaus kunnen schuldeisers niet
anders mededelen dan dat de wetgeving in Nederland geen
antwoord heeft op dergelijke praktijken en dat zij met hun
procédures kansloos zijn.

De politieke partijen in Nederland zijn bekend met deze
constructies, maar hebben tot op heden geen initiatieven
genomen om deze kwalijke handelswijze uit te bannen. Volgens
een woordvoerder van de afdeling voorlichting van D66
behoren dergelijke malafide praktijken tot het normale
ondernemersrisico en doet de ondernemer er goed aan
‘barrières in te bouwen om bedrog te voorkomen’. Als
suggestie wordt genoemd het ‘opvragen van een
creditcardnummer’, een opmerking die aangeeft hoe naïef de
politiek staat tegenover het met voorbedachten rade
oplichten van ondernemers.

De zakenwereld en met name om omzet verlegen zittende
communicatiebedrijven en al te goedgelovige investeerders
zijn gewaarschuwd. Tot het moment dat de wetgever paal en
perk stelt aan het bewust inrichten van bedrieglijke
bedrijfsconstructies, heeft de malafide zakenman een
jachtterrein tot zijn beschikking waar hardwerkende en mede
daardoor wellicht minder alerte ondernemers een gemakkelijke
prooi vormen.

Tenslotte.

Het bovenstaande dossier is gebaseerd op vele ervaringen,
gecompleteerd met informatie die uit vele, vele monden is
opgetekend. Het is dus allesbehalve de absolute waarheid.
Het is een verzameling aantekeningen, met een hoog waarheidsgehalte.

Nog één punt. Kijk niet alleen je relaties recht in de ogen,
maar controleer, check en win informatie in voor je met
iemand in zee gaat. De vele Knabbens van deze wereld maken
maar al te graag misbruik van onterecht vertrouwen. En,
nogmaals, voor justitie heeft het dichten van de mazen in de
wet geen enkele prioriteit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *